Το περιστασιακό κάπνισμα αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την εμφάνιση καρδιοπάθειας

Σύμφωνα με νέα αμερικανική έρευνα το περιστασιακό κάπνισμα είναι σχεδόν το ίδιο επικίνδυνο για την Διαβάστε το άρθρο