ΣΤΗΝ ΟΡΑΣΗ

p60mid

ΚΑΠΝΙΣΜΑ & ΟΡΑΣΗ

Το κάπνισμα είναι επιβλαβές για τα μάτια, όπως και για τον υπόλοιπο οργανισμό. οι έρευνες υποδεικνύουν ότι οι καπνιστές κινδυνεύουν περισσότερο σε σχέση με τους μη καπνιστές να εμφανίσουν σχετιζόμενο με την ηλικία εκφυλισμό της ωχράς κηλίδας,καταρράκτη και βλάβη του οπτικού νεύρου. όλα τα προηγούμενα είναι πιθανό να οδηγήσουν τελικά σε τύφλωση.