ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΕΜΦΥΣΗΜΑ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ & ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΕΜΦΥΣΗΜΑ

Χαρακτηρίζεται από διάταση και καταστροφή των κυψελίδων του πνεύμονα. Πιστεύεται ότι οφείλεται σε διαταραχή της ισορροπίας των
πνευμονικών πρωτεασών και αντιπρωτεασών. Οι πρωτεάσες είναι ουσίες που απελευθερώνονται από τα ουδετερόφυλλα και προκαλούν την καταστροφή των ελαστικών ινών του πνεύμονα. Η δράση τους εξουδετερώνεται από τις αντιπρωτεάσες όπως η α1 αντιθρυψίνη και οι α2 μακροσφαιρίνες. Έχει αποδειχτεί ότι το κάπνισμα επηρεάζει αυτή την ισορροπία, ενώ η συγγενής έλλειψη α1 αντιθρυψίνης προκαλεί πνευμονικό εμφύσημα. Στο εμφύσημα καταστρέφεται η ελαστικότητα των πνευμόνων. Με άλλα λόγια, οι πνεύμονες δεν έχουν την ικανότητα να βγάλουν τον αέρα που εισέρχεται με την εισπνοή.
Ο αέρας αυτός είναι άχρηστος, διότι το αίμα έχει πάρει το οξυγόνο που χρειάζεται και καταλαμβάνει απλώς χώρο. Επίσης, το μονοξείδιο του άνθρακα και η νικοτίνη επηρεάζουν την υγεία των τριχοειδών αγγείων. Το άσθμα δεν είναι νόσος, αλλά ένα σύνδρομο που πολλές φορές σχετίζεται με αλλεργικούς παράγοντες ή σωματίδια που φτάνουν μέχρι τους πνεύμονες. Όταν ο ασθματικός συνεχίζει να καπνίζει επιβαρύνει τη συχνότητα των κρίσεων και διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο να πάθει εμφύσημα.