ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Το κάπνισμα συμμετέχει ενεργά σαν προδιαθεσική αιτία στα αγγειακά εμβολικά ή αιμορραγικά εγκεφαλικά επεισόδια. Σε άνδρες ηλικίας 40-50 ετών βρέθηκε μεγάλη συσχέτιση προκλήσεως εγκεφαλικών επεισοδίων από το κάπνισμα. Οι γυναίκες καπνίστριες παρουσιάζουν εγκεφαλικά επεισόδια κατά έξι φορές περισσότερες από τις μη καπνίστριες.

Όταν γίνεται παράλληλη χρήση αντισυλληπτικών χαπιών, ο κίνδυνος να πάθουν υπαραχνοειδείς εγκεφαλικές αιμορραγίες είναι 25%.